Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego KROMET Sp. z o.o.


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.kromet.bialystok.pl .
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: KROMET Sp. z o.o., ul. Baranowicka 7, 15-554 Białystok, KRS: 0000486245   NIP: 9662090604  REGON: 200819107, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy.
 3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
  1. sklep internetowy,
  2. e-mail: sklep@kromet.bialystok.pl,
  3. telefonicznie: + 48 85 7433283
 4. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podstawą do przyjęcia przez Sklep zamówienia od Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja treści regulaminu, a następnie przesłanie go (przy pomocy serwisu) do Sklepu Internetowego. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Klienci posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 5. Klient zostanie poinformowany przez sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji telefonicznie lub poprzez e-mail. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia.
 6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować, nie wyłącza to uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 5 pkt.2.
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Firma KROMET Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu powyższej sytuacji.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

§ 3
Ceny i Sposoby płatności.

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:
  1. przy odbiorze towaru,
  2. przelewem bankowym (przedpłata),
 3. Podczas dokonywania przedpłaty przelewem bankowym opłatę należy dokonać na konto:
           KROMET Sp. z o.o.
           ul. Baranowicka 7, 15-554 Białystok
           Bank Spółdzielczy w Białymstoku
           Nr konta 10 8060 0004 0840 7012 2000 0060
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz dopisek Sklep-Internetowy
 4. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką przy dostawie towaru, lub przy odbiorze osobistym.

§ 4
Dostawa, sposób realizacji zamówienia.

 1. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może od umowy odstąpić bądź też odstąpić od umowy w części dotyczącej produktu, którego nie można dostarczyć w umówionym czasie realizacji zamówienia.
 3. Zamówiony towar wysłany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Czas samej dostawy to zwykle 1 doba robocza. Koszty przesyłki ponosi Klient zgodnie z cennikiem przesyłek zamieszczonym w sklepie internetowym.
 4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne. Gwarancją objęte są w wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie.

§ 5
Reklamacje, Odstąpienie od Umowy.

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@kromet.bialystok.pl podając jak najwięcej informacji (opis uszkodzenia, braki w dostawie, zdjęcia). Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania reklamacji.
 2. Klient (Wyłącznie KONSUMENT – osoba fizyczna) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenie produktu. Dodatkowe informacje.
 3. Wszelkie zwroty towarów należy kierować na adres:
  KROMET Sp. z o.o.
  ul. Baranowicka 7, 15-554 Białystok
  z dopiskiem: Sklep Internetowy

§ 6
Postanowienia końcowe.

 1. Firma KROMET Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2013, poz. 1422), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. 2014, poz. 243 ze zm.), zaś do Umów zawartych do dnia 24.12.2014 r. również przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) orazUstawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).